Te snel voor God?

Hoe houden we ons staande in de wereld die steeds meer versnelt? Raken we uiteindelijk uitgeput, of vinden we in de vorm van religie een oase om tot rust te keren? De Duitse denker Hartmut Rosa houdt al jaren een pleidooi voor resonantie en oncontroleerbaarheid.

Lees hier verder

Een theologie voor zinzoekers in een postmoderne tijd

Deze maand is Rick Benjamins volledig hoogleraar vrijzinnige theologie aan de PThU geworden. Tot nu was hij docent dogmatiek aan de PThU en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie aan de PThU en de RuG. Ook verscheen bij Skandalon zijn nieuwe boek ‘Boven is onder ons. Denken over God na God’. Volgens Jan Offringa en Sytze Ypma heeft het boek alles in zich om een moderne klassieker te worden. Ze legden de auteur negen vragen voor.

Lees hier het hele interview

Vrijzinnig en groen

De ecologische crisis staat met het stikstofdebat en het boerenprotest op dit moment volop in de aandacht. Wat heeft het liberale christendom hierover te melden?
Rick Benjamins onderzoekt de relatie tussen vrijzinnig en groen aan de hand van vier denkers, onder wie Albert Schweitzer en Catherine Keller, en staat aan het slot van zijn verhaal ook even stil bij de groene theologie van Trees van Montfoort. De stelling dat mensen alleen maar deel van de natuur zijn, schiet zijns inziens tekort.

Lees hier het artikel van Rick Benjamins

De oorlog in Oekraïne

Hoe kunnen we vanuit de theologie naar de oorlog in Oekraïne kijken? Hoe moeten we de positie en het optreden van de Russisch-orthodoxe kerk en in het bijzonder van patriarch Kirill duiden? Voor gelovigen en kerken in het Westen, die veelal liberaal gekleurde waarden hanteren, is dit moeilijk te doorgronden. Bijzonder hoogleraar Alfons Brüning laat zijn licht schijnen over de Russische zaak.

Lees hier:
Kirills vertekende versie van Russisch christendom

Kerk en de seculariteit

Welke rol speelt de kerk (als instituut) en kan zij spelen in een post-christelijke samenleving en een tijdperk van pandemie, klimatologische onzekerheid en geopolitieke dreiging? Wouter Slob en Sytze Ypma staan bij die vraag stil en doen dat aan de hand van het werk van Jörg Lauster, hoogleraar te München, die op 25 maart 2022 in Utrecht de Vrijzinnige Lezing verzorgt.

Volgens hem zoeken kerk en geloof niet de confrontatie met de seculiere wereldbeschouwing maar verrijken ze die met hun religieus perspectief.

Het is aan de theologie dit surplus aan betekenisvolle transcendentie te ontvouwen.

Lees het artikel hier

Must Reads: aandacht voor erkende, potentiële en nieuwe klassiekers

Deze website stelde een Top10 van Must Reads samen met erkende klassiekers die theologen van nu gelezen moeten hebben. Maar wat zijn de potentiële klassiekers die de Top10 (net) niet haalden? En wat zijn de nog niet ontdekte juweeltjes, ofwel nieuwe klassiekers, die vrij recent verschenen?

Lees de nieuwste recensie:
Henri Frölich over Een en ander van Rick Benjamins

In drie categorieën presenteren we besprekingen van:

Must Reads: erkende klassiekers (bekijk ze hier)

Must Reads: potentiële klassiekers (bekijk ze hier)

Must Reads: nieuwe klassiekers (bekijk ze hier)

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑