Teksten studiedag ‘Helpt God na God ons verder?’

Op 8 november vond in Amsterdam de studiedag ‘Helpt God na God ons verder?’ plaats, naar aanleiding van het boek ‘Boven is onder ons’ van vrijzinnig hoogleraar Rick Benjamins.

Tijdens deze dag reageerden academici op het boek waarin Benjamins op zoek gaat naar een constructieve theologie na Kuitert. De teksten die zijn uitgesproken, kunt u hieronder downloaden.

Inleiding – Een korte uiteenzetting van de inhoud van het boek ‘Boven is onder ons’

Rick Benjamins opende de dag met een korte inleiding op zijn boek.
‘In Boven is onder ons stel ik dat het nog steeds belangrijk is om over God na te denken, ook nadat we afscheid hebben genomen van een God daarboven. Met behulp van het woord God kunnen wij ons op een heel eigen manier verhouden tot de werkelijkheid om ons heen.

Reactie van Wouter Slob, emeritus bijzonder hoogleraar protestantse kerk en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen

‘Hij zelf zal willen zeggen: waar het in de vrijzinnigheid over gaat, maar ik denk dat hij daarmee zijn positie te kort doet. En dat het voor grote delen van de zich ‘rechtzinnig’ theologie noemende theologie, dan verleidelijk zou kunnen zijn hem als niche-denker terzijde te schuiven. En dat zou spijtig zijn, want ’Boven is onder ons’ is simpelweg een andere manier om van incarnatietheologie te spreken? Daar zal iedere orthodoxe theologie zich dus mee moeten verstaan.’

Reactie Enrieke Damen, promovenda Ethiek aan de PThU

Met Benjamins deel ik de fascinatie voor het transcendente of “dat andere,” wat wij mensen “God” noemen, dat zich “verzet tegen maakbaarheid, beheersbaarheid en begrijpelijkheid, waardoor een nieuwe gevoeligheid voor religie ontstaat en religie terugkeert van eigenlijk nooit helemaal weggeweest.” Het is die ervaring die ons uitdaagt in dit postseculiere tijdperk om na de dood van God, “God opnieuw” te ontdekken. Benjamins doet daarom met Boven is onder ons een waardevolle toevoeging aan het theologisch debat in Nederland.’

Reactie Marcel Barnard, hoogleraar Praktische theologie & Liturgiewetenschap aan de PThU

‘Wat heerlijk dat er toch steeds weer denkers opstaan die onze hele theologische begrippenkraam
eens grondig komen uitstoffen en er flink de bezem doorhalen. Zij vormen de onwelkome wekroep
voor een zelfvoldaan theologenkliekje, net bezig aan een tevreden middagsdutje: het zelfbenoemdorthodoxe kerkvolkje was weer goed bediend.’

Reactie Hans Alma, hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving, Faculteit Religie en Theologie, VU Amsterdam

‘Veel voorstellingen van God vind ik uiterst problematisch en sommige
daarvan heb ik in mijn persoonlijke leven als beklemmend ervaren. Ik heb mij daarvan los moeten
maken en mijn interesse in de theologie komt voort uit eigen bestaansvragen. Daarnaast maak ik me
zorgen over wat ik de levensbeschouwelijke armoede van onze samenleving noem, waar het ons aan
taal en uitdrukkingsvormen lijkt te ontbreken om met elkaar het gesprek te voeren over wat ons ten
diepste raakt en wat dat betekent voor goed samenleven.’

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: