Must Reads – een lijst met opties 

Deze lijst met boektitels is samengesteld door de schrijversgroep Relivant. Eigen boeken zijn niet opgenomen maar ongetwijfeld is de lijst liberaal-theologisch gekleurd. Het is een hulpmiddel voor deelnemers aan de enquête bij het samenstellen van hun eigen Top 5.

Zij kunnen gebruik maken van deze lijst maar dat hoeft dus niet!

Deelnemers zijn mensen met een afgeronde studie theologie (academisch/hbo).
De 5 gekozen boektitels dienen voor 1 september conform de onderstaande criteria ingestuurd te worden naar j.offringa@planet.nl.

De inzending met 5 boeken in alfabetische volgorde moet voldoen aan de volgende criteria:

  • noem eerst de boektitel en daarna de auteur(s), of bij 4 of meer auteurs alleen de eerste;
  • vermeld de voornamen of de initialen van de auteur(s) conform de omslag van het boek;
  • noem alleen een eventuele ondertitel als dit nodig is om misverstanden te voorkomen;
  • noem bij in het Nederlands vertaalde boeken die oorspronkelijk in het Engels of Duits verschenen, eerst deze Engelse of Duitse titel en daarna tussen haakjes de Nederlandse (weer zonder ondertitel);
  • vermeld bij het insturen van de lijst je naam en jaar van afstuderen, inclusief de instelling.

De Bijbel (inclusief vertalingen) valt buiten mededinging. De organisatie kan inzendingen die onjuist of onvolledig zijn, terugsturen naar de deelnemer. Inzendingen die niet serieus te nemen zijn of vooraf georkestreerd blijken, kunnen door de organisatie worden afgewezen.

Via de nieuwsbrief van liberaalchristendom.nl wordt na 1 september de uitslag van deze enquête rondgestuurd. Zonder tegenbericht mag de organisatie het mailadres van een deelnemer (indien nog niet voorhanden) toevoegen aan de maillijst van deze nieuwsbrief.

 Overzicht:

Of download het overzicht als pdf

A History of God (Een geschiedenis van God) – Karen Armstrong
A Secular Age (Een seculiere tijd) – Charles Taylor
Amusing Ourselves to Death – Neil Postman
Anatheism – Richard Kearny
Beyond God the Father (Voorbij God de Vader) – Mary Daly
Border Lines: The Partition of Judaeo‒Christianity – Daniel Boyarin
Das Heilige (Het heilige) – Rudolf Otto
De Bijbel als schepping – Friedrich Weinreb
De Bijbel cultureel – Marcel Barnard en Gerda van de Haar (red.)
De Geest, het Woord en de Zoon – Piet Schoonenberg
De niet-westerse Jezus – Martien Brinkman
De stem van de Roepende – G.D.J. Dingemans
De terugkeer van de verloren Vader – F.O. van Gennep
De tien geboden – Marc-Alain Ouaknin
De toekomst van de religie – Simon Vestdijk
De veelvormigheid van het vroegste christendom – G.P. Luttikhuizen
Der historische Jesus – Gerd Theissen und Annette Merz
Der Stern der Erlösung (De ster van de verlossing) – Franz Rosenzweig
Die Religion der ersten Christen (De godsdienst van de eerste christenen) – Gerd Theissen
Disfiguring: Art, Architecture, and Religion – Mark C. Taylor
Dynamics of Faith (De dynamiek van het geloof) – Paul Tillich
Een neus voor god – Heine Siebrand
Existiert Gott? (Bestaat God?) – Hans Küng
Faith after Foundationalism – D.Z. Phillips
Gaia and God – Rosemary Radford Ruether
God and the World – John B. Cobb Jr.
God is zo groot dat Hij niet hoeft te bestaan – Gerrit Manenschijn
God, een open vraag – Anton Houtepen
God, iets of niets? – Taede A. Smedes
Golfslag van de tijd – Gerben Heitink
Gott denken (Denken over God) – Dorothee Sölle
Grundrisse zum Alten Testament – Rainer Albertz
Het agogisch moment in het pastoraal optreden – J. Firet
Het algemeen betwijfeld christelijk geloof – H. M. Kuitert
Het schandaal van de filosofie – Henri Oosthout
Het uitschot en de geest. Paulus onder filosofen – Gert-Jan van der Heiden
Ik bid dus ik ben – Bert Hoedemaker
Ik geloof dat ik geloof – Gianni Vattimo
Illusie of verlichting – Leen den Besten
In de handen van mensen – Peter Schmidt
In de leerschool van het geloof – G.D.J. Dingemans
In Face of Mystery – Gordon D. Kaufman
In Memory of Her (Ter herinnering aan haar) – Elisabeth Schüssler Fiorenza
Jesus (Jezus. Een joodse visie) – David Flusser
Jesus and Judaism – E.P Sanders
Jezus zien – Anton Wessels
Mensen als verhaal van God – Edward Schillebeekcx
Metamorfosen – Erik Borgman
Models of God (Modellen voor God) – Sallie McFaque
Op een stoel staan – Willem Barnard
Pastorale zorg – Gerben Heitink
Paul and Palestinian Judaism – E.P. Sanders
Predigen in Israels Gegenwart – A.Baumann, U. Schwemer (hrsg.)
Sexism and God-Talk – Rosemary Radford Ruether
Sources of the Self (Bronnen van het zelf) – Charles Taylor
Stages of Faith – James W. Fowler
Texts of terror (Verhalen van verschrikking) – Phyllis Trible
The Changing Faces of Jesus (Ieder zijn eigen Jezus) – Geza Vermes
The Courage to Be (De moed om te zijn) – Paul Tillich
The Face of the Deep – Catherine Keller
The Flight from Authority – Jeffrey Stout
The Hearth of Christianity (Het hart van het christendom) – Marcus Borg
The Historical Figure of Jesus (Jezus, mythe en werkelijkheid) – E.P. Sanders
The Insistence of God – John D. Caputo
The Modern Theologians (Third Edition) – ed. David F. Ford with Rachel Muers
The New Testament: A Historical Introduction (…) – Bart D. Ehrman
The Origins of Totalitarianism (Totalitarisme) – Hannah Arendt
The Varieties of Religious Experience (De varianten van religieuze ervaring) – William James
The Weakness of God – John D. Caputo
Theology of the Old Testament – Walter Brueggemann
Tussen tekst en lezer (I en II) – Arie Zwiep
Verzoening – C.J. den Heyer
Wat heet geloven? – H.M. Kuitert
Wurzeln des Antisemitismus (Wortels van het antisemitisme) – Heiko A. Oberman
Ziekte tot de dood – Søren Kierkegaard
25 eeuwen theologie – Laurens ten Kate en Marcel Poorthuis (red.)

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: